+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული პირველი ბიულეტენის წარდგენა