+995 32 ‎2 407 222

შეხვედრა ეუთოს ეროვნული უმცირესობების საკითხებში უმაღლეს კომისართან