+995 32 ‎2 407 222

სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისა:


1.     მზექალა შანიძე            

2.     დამანა მელიქიშვილი

3.     თამაზ გამყრელიძე

4.     ნანა მაჭავარიანი

5.     გიორგი გოგოლაშვილი

6.     ირინა ლობჟანიძე

7.     ნანა ლოლაძე

8.     ნინო შარაშენიძე

9.     მაია ლომია

10.   რამაზ ქურდაძე

11.   თეიმურაზ გვანცელაძე

12.   დარეჯან თვალთვაძე

13.   მერაბ ჩუხუა  ( ექსპერტთა კომისიის თავმჯდომარე )

14.   ნაირა ბეპიევა

15.   მანანა ტაბიძე

16.   თინათინ მარგალიტაძე

17.   თამარ ვაშაკიძე

18.   ლია ქაროსანიძე

19.   კახა გაბუნია

20.   ვაჟა შენგელია

21.   ლალი ეზუგბაია

22.   ნინო ჯორბენაძე

23.   ირაკლი ღარიბაშვილი

24.   მერაბ ბერიძე

25.   მარიამ მანჯგალაძე

26.   ქეთევან მარგიანი-სუბარი

27.  შუქია აფრიდონიძე

28.  გიორგი ჩანადირი

29.  ტარიელ ფუტკარაძე

30.  გიორგი ალიბეგაშვილი

31.  მარინა ბერიძე

32.  თინათინ ბოლქვაძე

33.  თამარ ტალიაშვილი

34.  ანა ჭაბაშვილი

35.  ქეთევან დათუკიშვილი

36.  რუსუდან ზექალაშვილი

37.  ვახტანგ მაღრაძე

38.  სალომე ომიაძე

39.  რუსუდან გერსამია

40.  მერაბ ნაჭყებია

41.  ქეთევან მახარაშვილი

42.  მამია ფაღავა

43.  რუსუდან საღინაძე


 ქართული ენის ნორმალიზაციისა და ტერმინოლოგიის ქვეკომისია

1.      მზექალა შანიძე  

2.      დამანა მელიქიშვილი

3.      შუქია აფრიდონიძე

4.      მერაბ ბერიძე

5.      გიორგი ალიბეგაშვილი

6.      გიორგი გოგოლაშვილი

7.      დარეჯან თვალთვაძე

8.      თინათინ მარგალიტაძე  

9.      თამარ ვაშაკიძე  ( თავმჯდომარე )

10.  ლია ქაროსანიძე

11.  კახა გაბუნია

12.  ვაჟა შენგელია

13.  ნინო ჯორბენაძე

14.  გოგა ჩანადირი

15.  თამარ ტალიაშვილი

16.  თინათინ ბოლქვაძე

17.  მარინა ბერიძე

18.  მანანა ტაბიძე

19.  ანა ჭაბაშვილი

20.  ქეთევან დათუკიშვილი

21.  რუსუდან ზექალაშვილი

22.  ვახტანგ მაღრაძე

23.  თამაზ გამყრელიძე

24.  სალომე ომიძე

25.  ქეთევან მახარაშვილი

26.  რუსუდან საღინაძე


ენის  დოკუმენტირების, კვლევისა და განვითარების ქვეკომისია

 

1. თამაზ გამყრელიძე  

2.  ირინა ლობჟანიძე

3. ნანა ლოლაძე

4. მარიამ მანჯგალაძე

5. ნინო შარაშენიძე

6. მაია ლომია

7. რამაზ ქურდაძე

8. მერაბ ჩუხუა

9. ნაირა ბეპიევა

10.  ვაჟა შენგელია

11.  ლალი ეზუგბაია

12.  თინათინ ბოლქვაძე

13.  ირაკლი ღარიბაშვილი

14.  ქეთევან მარგიანი-სუბარი

15.  ნანა მაჭავარიანი ( თავმჯდომარე )

16.  ტარიელ ფუტკარაძე

17.  თეიმურაზ გვანცელაძე

18.  გიორგი ალიბეგაშვილი

19.  მარინა ბერიძე

20.  რუსუდან გერსამია

21.  მერაბ ნაჭყებია

22.  მამია ფაღავა