+995 32 ‎2 407 222

შეხვედრა ინალკოს (აღმოსავლურ ენათა და კულტურათა ეროვნული ინსტიტუტი) წარმომადგენელთან