+995 32 ‎2 407 222

 

 


გიორგი ალიბეგაშვილი

თავმჯდომარე


მარინა ბერიძე

სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

 

თინათინ ბოლქვაძე

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის უფროსი

 გრიგოლ გვენეტაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

 

ქეთევან მჭედლიშვილი 

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

 რუსუდან ძნელაძე  

საინფორმაციო-ანალიტიკური
კვლევის მენეჯერი

 

მარინე ლურსმანაშვილი  

ფინანსური და შესყიდვების
მენეჯერი


ნანა აფხაძე   

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი
ლაშა ჯაველიძე   

მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 


დავით სირაძე  

იურისტი
მაკა თეთრაძე    

სპეციალისტი 


სოფიო კობიაშვილი   

სპეციალისტი
 


ნინო აბესაძე   

სპეციალისტი