+995 32 ‎2 407 222

მემორანდუმის გაფორმება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან