+995 32 ‎2 407 222

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ღონისძიება