+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისა და კონკურენციის სააგენტოს ურთიერთთანამშრომლობა