+995 32 ‎2 407 222

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკა და სამცხე-ჯავახეთის ონომასტიკა”