+995 32 ‎2 407 222

საერთაშორისო სიმპოზიუმი „სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის მწერლობა“