+995 32 ‎2 407 222

საზეიმო მიღება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსში