+995 32 ‎2 407 222

ზედსართავი სახელების წარმოება ბერძნულიდან მომდინარე მა-ზე დაბოლოებულ არსებით სახელთაგან

ჩამოტვირთვა