+995 32 ‎2 407 222

სომხური ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესები

ჩამოტვირთვა

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის