+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის დადგენილებები

ჩამოტვირთვა

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის