+995 32 ‎2 407 222

კოვიდ-19-თან დაკავშირებული ლექსიკის და ტერმინოლოგიის მოკლე ცნობარი

ჩამოტვირთვა

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის