+995 32 ‎2 407 222

საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის კოორდინაციით სტრატეგიის უწყებათაშორისი საბჭოს, პასუხისმგებელი უწყებებისა და საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავდა.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის