+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის რეკომენდაციით თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების სახელწოდებები გასწორდა

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების სწორ დაწერილობასთან დაკავშირებით, რეკომენდაციისათვის მომართა ქალაქ თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების  სააგენტომერთობლივი მუშაობის შედეგად, სალიტერატურო ენის ნორმების მიხედვით გასწორდა დედაქალაქის მუნიციპალური ტრანსპორტის 2500-ამდე გაჩერების სახელწოდება. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ქალაქ თბილისის მერიას მადლობას უხდის  გულისხმიერი თანამშრომლობისათვისაღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებისათვის, სარეკლამო-საინფორმაციო აბრებთან დაკავშირებით, უფასოდ გასცემს რეკომენდაციებს.

ცხელ ხაზი: +995 32 ‎2 407 222

ელფოსტა: info@enadep.gov.ge

 

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის